پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول سوئیس چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور سوئیس، فرانک سوئیس است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول سوئیس) (واحد پول سوئیس چیست؟) (واحد پول سویس) (واحد پول سوییس) (واحد پول سوئيس) (پول سوئیس) () (پول سوییس) (واحد پول سوييس) (واحدپول سوئیس) (واحد پول کشور سوئیس) (واحدپول سویس) (واحد پول سوئيس چيست) (پول سویس) (واحد پول سوئیس چیست) (واحد پول كشور سوئيس) (واحد پول سويس) (واحدپول سوییس) (واحد پول سؤییس) (پول سابق سوییس) (واحدپول سوئيس) (پول بلژیک)