پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول سوریه چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور سوریه، لیره سوریه است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول سوریه) (واحد پول سوریه چیست؟) (واحدپول سوریه) (واحد پول كشور سوريه) (پول سوریه) (واحد پول سوريه) () (واحد پول سوریه ) (واحد پول کشور سوریه) (واحدپول سوريه) (واحد پول سوریه چیست)