پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' حافظ 1 ' استان ' اردبیل ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: حافظ 1
مقطع تحصیلی: ابتدایی
نوع: عادی_دولتی
جنسیت: پسرانه
استان: اردبیل
آدرس: خ حافظروبروى گرمابه حافظ
تلفن: 7714777


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده