پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' مالک اشتر ' استان ' البرز ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: مالک اشتر
مقطع تحصیلی: متوسطه
نوع: دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: البرز
آدرس: کرج چهارصد دستگاه خیابان پنجم
تلفن: ۲۷۰۵۴۷۰
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده