پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول سائوتومه چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور سائوتومه، دوبرا است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده