پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول روسيه چيست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور روسیه، روبل است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول روسیه) (واحد پول روسیه چیست؟) (پول روسیه) (پول روسیه چیست) (واحدپول روسیه) (واحد پول روسیه چیست) (پول روسيه) (واحد پول روسيه) (واحد پول کشور روسیه چیست؟) (پول روسی) () (واحدپول روسیه چیست) (نام پول روسیه) (واحد پول روسيه چيست) (واحد پول روسی) (پول روسیه ) (واحد پول کشور روسیه) (ارزش واحد پول کشورها چیست) (واحد پولی روسیه) (واحدپول روسیه چیست )