پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول روسیه چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور روسیه، روبل است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول روسیه) (واحد پول روسیه چیست؟) (پول روسیه) (پول روسیه چیست) (واحدپول روسیه) (واحد پول روسیه چیست) (پول روسيه) (واحد پول روسيه) (پول روسی) (واحد پول کشور روسیه چیست؟) () (واحدپول روسیه چیست) (نام پول روسیه) (واحد پول روسی) (واحد پول روسيه چيست) (واحد پول کشور روسیه) (پول روسیه ) (پولروسیه) (اسم پول روسیه) (پول روسیه پرسشکده) (ارزش واحد پول کشورها چیست) (واحد پولی روسیه) (واحد پول افغانستان چیست؟) (واحدپول روسیه چیست )