پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول چين چيست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور چین، یوان است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول چین) (پول چین) (واحدپول چین) (واحد پول چین چیست) (پول چین چیست) (واحد پول چين) (واحد پول چين چيست؟) (واحد پول کشور چین) (پول چين) (پول چینی) (واحد پول چین چیست؟) (واحدپول چين) () (واحدپول چین چیست) (واحد پول چین ) (واحد بول جين) (نام پول چین) (واحد پولی چین) (واحد پول جين) (پول کشور چین) (واحدپولچین) (واحد چینی) (اسم پول چین) (واحدپول چین ) (واحد پول چینی) (واحد پول چين ) (واحد پول کشور ترکیه چیست؟) (واحد پول چین چیست؟ ) (پولهای چین)