پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول چین چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور چین، یوان است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول چین) (پول چین) (واحدپول چین) (واحد پول چین چیست) (پول چین چیست) (واحد پول چين) (واحد پول چين چيست؟) (پول چين) (واحد پول کشور چین) (پول چینی) (واحد پول چین چیست؟) (واحدپول چين) () (واحدپول چین چیست) (واحد پول چین ) (نام پول چین) (واحد بول جين) (واحد پولی چین) (واحد پول جين) (واحدپولچین) (پول کشور چین) (واحدپول چین ) (اسم پول چین) (واحد پول چینی) (پول چین) (واحد چینی) (واحد پول پکن) (واحد پول چین؟) (واحد پول چین چیست ) (واحد+پول+چین) (واحد پول چين ) (واحد پول کشور ترکیه چیست؟) (پولهای چین) (واحد پول افغانستان چیست؟) (واحد پول چین چیست؟ )