پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول جمهوری چک چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور جمهوری چک، کورون چک است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول چک) (واحد پول جمهوری چک) () (واحد پول کشور چک) (واحد پول چك) (واحد پول چکسلواکی) (چک چیست) (واحد پول كشور چك) (واحد پول جمهوري چك)