پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' شهید چمران ' استان ' البرز ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: شهید چمران
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: عادی _دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: البرز
آدرس: بلوار ارم خیابان پنجم
تلفن: ۳۳۲۵۵۰۵
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده