پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور لیتوانی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت لیتوانی (Lithuania) ویلنیوس (Vilnius) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت لیتوانی) (پایتخت لتونی) (پايتخت ليتواني) (مرکز لیتوانی) (مرکز لتونی) (پایتخت کشور لیتوانی) (نام پایتخت لیتوانی) () (پایتخت لیتونی) (پايتخت لتوني) (نام پایتخت لتونی) (پایتخت لیتوانی ) (مرکزلتونی) (مرکز کشور لیتوانی) (پايتخت ليتوني) (پایتخت لتوانی) (پایتخت لیتوانی) (پایتخت کشور لتونی) (پایتخت لیتوانی) (کشور لیتوانی کجاست) (مركز لتوني) (پایتخت کشورلیتوانی) (پايتخت كشور ليتواني) (مرکز لتوني) (لیتوانی پایتخت) (مرکز کشور لتونی) (لیتوانی) (لتوني) (پايتخت ليتواني ) (پایتخت لتونی ) (پایتخت لیتوانی کجاست) (کشور لیتوانی) (لیتوانی کجاست) (مرکز لتوانی) (پایتخت لیتوانی ؟) (پایتخت لتوانی )