پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور لیتوانی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت لیتوانی (Lithuania) ویلنیوس (Vilnius) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت لیتوانی) (پایتخت لتونی) (پايتخت ليتواني) (مرکز لیتوانی) (مرکز لتونی) (پایتخت کشور لیتوانی) (نام پایتخت لیتوانی) () (پایتخت لیتونی) (پايتخت لتوني) (نام پایتخت لتونی) (مرکزلتونی) (پایتخت لیتوانی ) (مرکز کشور لیتوانی) (پایتخت لیتوانی) (پایتخت لتوانی) (پايتخت ليتوني) (کشور لیتوانی کجاست) (پایتخت لیتوانی) (پایتخت کشور لتونی) (پایتخت کشورلیتوانی) (مركز لتوني) (پايتخت كشور ليتواني) (مرکز کشور لتونی) (لیتوانی پایتخت) (لتوني) (پايتخت ليتواني ) (کشور لیتوانی) (پایتخت لیتوانی ؟) (پایتخت لتوانی )