پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول بنین چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور بنین، فرانک است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()