پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول بنگلادش چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور بنگلادش، تاکا است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول بنگلادش) (پول بنگلادش) (واحد پول بنگلادش چیست) (واحد پول بنگلادش چیه) (واحدپول بنگلادش) (واحد پول کشور بنگلادش) () (واحد پول بنگلادش ) (پول رایج بنگلادش) (قیمت پول بنگلادش) (واحد بول بنكلادش) (پول بنگلادش ) (پول خرد بنگلادش) (واحد پول بنگلادش) (پول رایج در بنگلادش) (یکای پول بنگلادش) (واحد بنگلادش) (���ρ�� ����) ("واحد بنگلادش) (سیاره مشتری)