پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول بلغارستان چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور بلغارستان، لو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول بلغارستان) (واحد پول بلغارستان چیست؟) (پول بلغارستان) () (واحدپول بلغارستان) (واحد بول بلغارستان) (بلغارستان واحد پول) ( پول بلغارستان) (واحد پول بلغارستان) (واحد پول بلغارستان چيست) (واحد پول+بلغارستان) (واحد پول بلغار)