پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول بلژيک چيست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور بلژیک، یورو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول بلژیک) (واحد پول بل‍ژيك) (واحد پول کشور بلژیک) (پول بلژیک) (واحد پول بلژیک چیست) (واحدپول بلژیک) () (واحد پول بلزیک) (واحد پول بلژيك چيست ؟) (واحد پول کشور بلژیک چیست؟) (پول قدیم بلژیک) (واحد پول بلزيك) (واحد پول بلژیک چیست؟) (واحد پول بلزیک چیست) (واحد پول کشور بلژیک چیست) (واحد پول بلژیک؟) (پايتخت سوئد)