پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول بلاروس چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور بلاروس ، روبل بلاروس است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول بلاروس) (واحدپول بلاروس) (واحد پول بلاروس چیست؟) (واحد پول کشور بلاروس) () (پول بلاروس) (قیمت پول بلاروس) (واحد پول بلاروس چیست) (واحد بول بلاروس)