پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول برمه چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور برمه، کیات است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول برمه) (پول برمه) (واحدپول برمه) (واحد پول کشور برمه) (واحد پول برمه چیست) () (پول برمه در جدول) (واحد پول برمه ) (واحد پول برمن) (واحد پول برمه؟) (واحد پول ایتالیا) (واحد پول برم)