پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول برزیل چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور برزیل، رئال است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول برزیل) (پول برزیل) (واحد پول برزیل چیست) (واحد پول برزيل) (واحدپول برزیل) (پول برزيل) (واحد پول کشور برزیل) () (واحد پولی برزیل) (واحد پول برزیل ) (نام واحد پول برزیل) (نام پول برزیل) (واحد برزیل) (پول برزیل) (واحدپول برزيل) (واحد بول برزيل) (واحد+پول+برزیل) (واحد برزيل چيست ؟) (واحد پول افغانستان چیست؟) (پایتخت برزیل) ( واحد پول برزیل)