پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول ایرلند چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور ایرلند ، پوند است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول ایرلند) (واحد پول ايرلند) () (واحد پول ایرلند چیست) (پول ایرلند) (واحد پول کشور ایرلند) (واحد پول ایرلند ) (واحدپول ایرلند) (واحدپول ایسلند) (کشورایرلند) (ایرلند) (پایتخت مصر)