پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول ايران چيست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور ایران، ریال است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()