پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول ایران چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور ایران، ریال است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()