پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول ايتاليا چيست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور ایتالیا، یورو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول ایتالیا) (پول ایتالیا) (واحد پول ایتالیا چیست؟) (واحد پول ايتاليا) (پول کشور ایتالیا) (پول ايتاليا) (واحدپول ایتالیا) () (پول ایتالیایی) (واحدپول ايتاليا) (پول كشور ايتاليا) (واحد پول کشور ایتالیا) (واحد پول ایتالیا چیست) (پول کشورایتالیا) (قیمت پول ایتالیا) (واحد پول ایتالیا ) (پول ایتالیا ) (پول ایتالیا چیست) (بول ايتاليا) (واحد پول ايتاليا چيست) (واحد پول ایتالیا) (واحد قدیم پول ایتالیا) (واحد پولی ایتالیا) (پول قدیم ایتالیا) (واحد پول قدیم ایتالیا) (پول كشورايتاليا ) (ایتالیا زبان واحد پول) (واحد پول قديم ايتاليا)