پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول اوگاندا چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور اوگاندا، شیلینگ اوگاندا است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول اوگاندا) (واحدپول اوگاندا) (واحد پول کشور اوگاندا) (واحد پول اوگاندا چیست؟) () (پول اوگاندا) (واحد پول اوگاندا) (واحدپول اوگانداچیست) (واحد پول اوگاندو) (واحد پول اوگاندا چیست) (واحد پول ایتالیا)