پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول اندونزی چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور اندونزی، روپیه است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول اندونزی) (واحد پول اندونزی چیست؟) (پول اندونزی) (واحد پول اندونزي) () (واحدپول اندونزی) (واحد پول کشور اندونزی) (واحد پول اندونزی ) (واحد پول اندونزی چیست) (اندونزی واحد پول) ( پول اندونزی) (واحدپول اندونزي) (پول كشور اندونزي)