پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول امارات متحده عربی چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور امارات متحده عربی، درهم است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول امارات) (واحد پول دبی چیست؟) () (واحد پول امارات متحده عربی) (پول امارات) (واحد پول دبی) (واحدپول امارات) (واحد پول امارات چیست) (واحدپول كشور امارات چيست) (,پول امارات)