پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول الجزایر چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور الجزایر، دینار الجزایر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول الجزایر) (واحد پول الجزایر چیست) (واحد پول الجزاير) () (پول الجزایر) (واحدپول الجزایر) (واحد پول الجزیره) (واحد بول الجزاير) (واحد پول اتیوپی)