پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول اکوادور چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور اکوادور، سوکر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول اکوادور) (پول اکوادور) (واحد پول اکوادور چیست؟) () (واحدپول اکوادور) (واحد پول اكوادور) (پول اکوادر) (واحد پول کشور اکوادور) (واحد پول اکوادر) (پول اكوادور) (واحدپول اکوادر) (واحد پول سابق اکوادور)