پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول اکوادور چيست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور اکوادور، سوکر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول اکوادور) (پول اکوادور) (واحد پول اکوادور چیست؟) () (واحد پول اكوادور) (واحدپول اکوادور) (پول اکوادر) (واحد پول کشور اکوادور) (واحد پول اکوادر)