پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول افغانستان چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور افغانستان، افغانی است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول افغانستان) (واحدپول افغانستان) (واحد پول افغانستان چیست) () (واحد پول افغانستان ) (واحد پول افغانستان چیست؟) (پول افغانستان) (واحد پول افغانستان چيست) (پول افغانستان چیست) ( واحد پول افغانستان) (پول افغآنستان) (واحد پولی افغانستان) (واحد پول افغان) (اسم پول افغانستان) (نام واحد پول افغانستان) (واحد پول افغانستان) (تاریخچه پول افغانی) (���ρ�� ����) (واحد پول قطر) (واحد پول ایتالیا)