پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول اتریش چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور اتریش، یورو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول اتریش) (واحد پول اتريش) (واحدپول اتریش) (پول اتریش) (واحد پول اتریش چیست؟) () (واحد پول کشور اتریش) (بول اتريش) (واحد پول اطریش) (واحد پول اتریش ) (واحد پول پیشین اتریش) (واحد پول در اتریش) (واحد پولی اتریش) (واحد+پول+اتریش) (پول کشور اتریش) (پول اتریش چیست) (واحد پول اتریش چیست) (واحد پول سابق اتریش) (پول اتریش) (قیمت پول اتریش) (��� ���� ��ی)