پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' شهیدنامجو ' استان ' البرز ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: شهیدنامجو
مقطع تحصیلی: ابتدایی
نوع: عادی _دولتی
جنسیت: پسرانه
استان: البرز
آدرس: مهرشهر قزلحصار
تلفن: ۳۴۰۲۹۶۵


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده