پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول اردن چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور اردن، دینار اردن است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول اردن چیست) (واحد پول اردن) () (واحد پول کشور اردن)