پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول آفريقاي جنوبي چيست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور آفریقای جنوبی، رند است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول آفریقای جنوبی) (واحد پول آفریقای جنوبی چیست) (پول آفریقای جنوبی) (واحد پول افریقای جنوبی) (واحد پول افریقا) (پول افریقای جنوبی) (واحد پول آفريقاي جنوبي) () (واحد پول آفریقا) (واحد پول افريقاي جنوبي) (واحد پول آفریقا جنوبی) (پول افریقا) (واحد+پول+آفریقای+جنوبی) ("واحد پول افريقاي جنوبي ")