پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ماه های تقویم میلادی به ترتیب عبارتند از: ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه، اوت (آگست)، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر. توجه داشته باشید این ماه ها در زبان فارسی بگونه ای متفاوت تلفظ می شوند. برای دانستن تلفظ اصلی این ماه ها به واژه های انگلیسی آنها دقت فرمائید. واژه های انگلیسی ماه های میلادی عبارتند از:
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ماه های میلادی) (ماههای میلادی) (ماه های میلادی به ترتیب) (ترتیب ماه های میلادی) (ماههای میلادی به ترتیب) (ماهای میلادی) (ماههاي ميلادي) (ترتیب ماههای میلادی) (ماه های انگلیسی) (ماه هاي ميلادي) (ماه فرنگی) (ماه چهارم میلادی) (ماه میلادی) (اولین ماه میلادی) (ماهای میلادی به ترتیب) (ماه های خارجی) (ماه هفتم میلادی) (ماه اول میلادی) (ماه نهم میلادی) (ماه سوم میلادی) (ماههای انگلیسی) (ماه ششم میلادی) (ماه های میلادی به انگلیسی) (ترتيب ماههاي ميلادي) (ماه دوم میلادی) (ماههای میلادی عبارتند از) (جولای چندمین ماه است) (ماههای میلادی ) (ماه اول سال میلادی) (سپتامبر ماه چندم میلادی است) (نوامبر چندمین ماه است) (ماه دهم میلادی) (لیست ماه های میلادی) (ماههای خارجی) (ماه های انگلیسی به ترتیب) (ماههاي ميلادي به ترتيب) (ماهاي ميلادي) (ماه های میلادی ) (لیست ماههای میلادی) (ماه هشتم میلادی) (اکتبر چندمین ماه میلادی است) (ماه هاي ميلادي به ترتيب) (ماه های خارجی به ترتیب) (ترتیب ماهای میلادی) (ماه پنجم میلادی) (سپتامبر چندمین ماه میلادی است) (ماههای میلادی ترتیب) (ترتيب ماه هاي ميلادي) (ماه میلادی به ترتیب) (نام ماه های میلادی) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند؟) (ماه های سال میلادی) (ماه فرنگی در جدول) (ماه های سال به انگلیسی) (اسامی ماههای میلادی) (ماه مرداد به انگلیسی) (آخرین ماه میلادی) (ترتیب ماه میلادی) (ژانویه چندمین ماه است) (ماه ها به انگلیسی) (ماه های فرنگی) (ژوئن چندمین ماه میلادی) (از ماه های فرنگی) (نام ماههای میلادی) (ترتیب تاریخ میلادی) (نام ماه های میلادی به ترتیب) (مارس چندمین ماه میلادی است؟) (نام اولین ماه میلادی چیست) (ماههای میلادی به انگلیسی) (ماه تیر به انگلیسی) (ماههای فرنگی) (ماه اول میلادی چیست؟) () (آوریل چندمین ماه میلادی است) (ماه های سال میلادی به ترتیب) (ماه خارج) (ماه می چندمین ماه میلادی است) (ماههای خارجی به ترتیب) (ماهاي ميلادي به ترتيب) (ماه های میلادی به فارسی) (ازماه های میلادی) (اسامی ماههای میلادی به ترتیب) (ماه های میلادی به زبان انگلیسی) (ماههای میلادی بترتیب) (ماه های میلادی ب ترتیب) (ترتیب ماه های خارجی) (آگوست ماه چندم است) (اسامی ماه های میلادی) (آوریل ماه چندم است) (ماههای انگلیسی به ترتیب) (ماه اوت) (ماه چهارم ميلادي) (ماه های میلادی به ترتیب فصل) (اگوست چندمین ماه میلادی) (ماه یازدهم میلادی) (ماه انگلیسی) (آخرین ماه میلادی چیست؟) (نام ماههای میلادی به ترتیب) (اسامی ماه های میلادی به ترتیب) (ماه هاى ميلادى)