پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز بزرگداشت شهدا" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیست و دوم اسفند، روز بزرگداشت شهدا می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز شهید چه روزی است) (روز شهدا چه روزی است) (روز بزرگداشت شهدا چه روزی است) ()