پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز درختکاری" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

پانزدهم اسفند، روز درختکاری می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز درختکاری چه روزی است) (روز درختکاری چه روزی است؟) (روز درختكاري چه روزي است) (روز درخت کاری چه روزی است؟) (روز درختکاری چه روزی از سال است) (روزدرخت کاری چه روزی است) (روز درخت کاری چه روزی است) (روز درختکاری چه روزی است) (روز درختکاری چه روزیست؟) (روز درختکاری چه روزیست) (روزدرختکاری) (روز درختکاری چه روزی) (روزدرختکاری چه روزی است) (روزدرختكاري چه روزي است) (روز در خت کاری چه روزی از سال است) ()