پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز احسان و نیکوکاری" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

چهاردهم اسفند، روز احسان و نیکوکاری می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز نیکوکاری چه روزی است) (جشن نیکوکاری چه روزی است) (جشن نیکوکاری چه روزیست) (روز احسان و نیکوکاری چه روزی است) (جشن نیکو کاری چه روزی است) ()