پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' شهیدمعتمدی ' استان ' اصفهان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: شهیدمعتمدی
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: عادی_دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: اصفهان
آدرس: پل شهرستان خ بازارچه
تلفن: 2600321
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده