پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' شهید موحددوست ' استان ' اصفهان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: شهید موحددوست
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: عادی_دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: اصفهان
آدرس: خیابان جی-مهدیه-کردآباد-جنب قرضالحسنه آیت الله کاشانی
تلفن: 5290222
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده