پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' پیام زهرا ' استان ' اصفهان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: پیام زهرا
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: غیردولتی
جنسیت: دخترانه
استان: اصفهان
آدرس: خ رباط کوی استادشهریار گلریز 3
تلفن: 4333299
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده