پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' استاد معین ' استان ' اصفهان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: استاد معین
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: غیردولتی
جنسیت: دخترانه
استان: اصفهان
آدرس: خ _ارتش بن بست آرش
تلفن: 6278242
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده