پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' 12بهمن ' استان ' اصفهان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: 12بهمن
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: عادی_دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: اصفهان
آدرس: روبروی خوابگاه دانشجویان _کوی بهار- روبه روی کانون همدانیان - بین بلوک 30و 32
تلفن: 0311-6682221


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده