پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' غیاث الدین جمشیدکاشانی یک ' استان ' اصفهان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: غیاث الدین جمشیدکاشانی یک
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: عادی_دولتی
جنسیت: پسرانه
استان: اصفهان
آدرس: بهارستان خ الفت شرقی خ طاهر
تلفن: 6817030
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده