پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' عدالت ' استان ' اصفهان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: عدالت
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: غیردولتی
جنسیت: پسرانه
استان: اصفهان
آدرس: _خ کهندژجنب سردخانه 5000تنی کهندژ
تلفن: 7384020
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده