پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز اربعین حسینی" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیستم صفر، روز اربعین حسینی می باشد. این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران تعطیل می باشد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اربعین حسینی چه روزی است) (روز اربعین چه روزی است) (اربعین چه روزی است) (اربعين حسيني چه روزي است) (اربعین چه روزی است؟) (اربعین حسینی چه روزی است؟) (اربعين چه روزي است) (اربعین حسینی چه روزیست) (اربعین حسینی چه روزی است ) (روز اربعين چه روزي است) (اربعين حسيني چه روزيست) (اربعين چه روزي است؟) (چه روزی در ایران اربعین است؟) (روزاربعین حسینی در تقویم 1391) (اربعین حسینی چه روزی)