پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' محمد حسن منتظری ' استان ' اصفهان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: محمد حسن منتظری
مقطع تحصیلی: ابتدایی
نوع: عادی_دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: اصفهان
آدرس: خ کاوه مقابل بیمارستان سوانح سوختگی کوچه شهید رضایی
تلفن: 4455488
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده