پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز ملي ايمني در برابر زلزله" چه روزي است؟

1 پاسخ 1

پنجم دی، روز ملی ایمنی در برابر زلزله می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده