پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سالروز "تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی (ره)" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

نوزدهم آذر، سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی (ره) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (تشکیل شورای عالی فرهنگی در چه روزی بود ؟ ) (روز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) درچه روزی است؟)