پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز دانشجو" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

شانزدهم آذر، روز دانشجو می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز دانشجو چه روزی است) (روز دانشجو چه روزیست) (روز دانشجو چه روزی است؟) (روزدانشجو چه روزی است) (روز دانشجو چه روزي است) (روز دانشجو چه روزی) (روز دانشجو چه روزی است ) (روز دانشجو چه روزي است؟) (روز دانشجو چه روزيست) (چه روزي روز دانشجو است) (روز دانشجو چه روزی اسیت)