پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' تلاش ' استان ' اصفهان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: تلاش
مقطع تحصیلی: ابتدایی
نوع: غیردولتی
جنسیت: دخترانه
استان: اصفهان
آدرس: خانه  خ گلستان خ بنفشه جنوبی
تلفن: 031-34212843
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده