پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز مجلس" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

دهم آذر، روز مجلس می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز مجلس چه روزی است) (روز مجلس چه روزی است؟) () (وظایف مجلس) (روز مجلس چه روزي است؟)