پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز ملی کیفیت" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

هجدهم آبان، روز ملی کیفیت می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (روز کیفیت چه روزی است) (روز ملی کیفیت چه روزی است)